Cennik Polska

wysyłka poza Gdańsk – polecony priorytet – 10 zł

skrócony akt urodzenia 49 zł tłumaczenie na angielski
skrócony akt małżeństwa 49 zł tłumaczenie na angielski
zupełny akt urodzenia 69 zł tłumaczenie na angielski
zupełny akt małżeństwa 69 zł tłumaczenie na angielski
akt ślubu UK 69 zł tłumaczenie na polski
akt urodzenia UK 69 zł tłumaczenie na polski
dyplom wyższej uczelni 69 zł tłumaczenie na angielski
suplement do dyplomu 249-299 zł tłumaczenie na angielski
zwolnienie lekarskie L4 59 zł tłumaczenie na angielski
zaświadczenie lekarskie 79-99 zł
nowe świadectwo maturalne 49 zł tłumaczenie na angielski
stare świadectwo dojrzałości 99 zł tłumaczenie na angielski
dowód rejestracyjny UK V5C DVLA 99 zł tłumaczenie na polski

tłumaczenie ustne ślubu w USC – 149 zł z dojazdem (do 1h)