Cennik UK

Wysyłka Royal Mail – 1st Class z Londynu – GRATIS

Cennik tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych (tłumaczenia przysięgłe/certyfikowane):

listy, pisma, zaświadczenia:
1 strona obliczeniowa/ około 1500 znaków ze spacjami = £ 15 – 19

świadectwo dojrzałości = £ 15
akt urodzenia, małżeństwa (skrócony lub pełny) = £ 19
zaświadczenie lekarskie = £ 19
zaświadczenie o niekaralności = £ 19
dowód rejestracyjny = £ 24
decyzja administracyjna = £ 24
wyrok sądowy = £ 29
świadectwo dojrzałości stare (4 strony) = £ 29
dyplom ukończenia studiów = £ 19
suplement dyplomu = £ 60-99

Przy większych zamówieniach- ZNIŻKI !

Zniżki od każdej drugiej i następnej strony tłumaczenia pisemnego.